Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] Frontend Developer 5-10 triệu 1 22-11-2018
[HN] - Lập trình viên PHP Fresher 6 - 10 Triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] Machine Learning Fresher 10-20 triệu 1 30-11-2018
[HN] - PHP Developer Digital Content 8-15 triệu 1 30-11-2018
[HN] - Lập trình viên PHP Bảo Kim 10 - 19 triệu 3 30-11-2018
[HN] - Lập trình viên Back-end Java 12 - 18 triệu 1 30-11-2018
[HN] - Lập trình viên PHP Welove up to $1000 1 30-11-2018