Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Front-end Developer Vật Giá 8 - 12 Triệu Đồng 2 30-05-2019
[HN] - Lập trình viên PHP Dự án Digital Content 8 - 15 Triệu Đồng 2 30-05-2019
[HN] PHP Developer 8 - 10 Triệu Đồng 1 30-05-2019
[HN] - Lập trình viên Frontend dự án HRM 13 - 18 Triệu Đồng 2 31-05-2019
[HN] - Lập trình viên Backend dự án HRM 18 - 23 Triệu Đồng 1 31-05-2019
[HN] - Fresher PHP Dự án cunghocvui 8 - 10 Triệu Đồng 1 31-05-2019
[HN] Lập trình viên Frontend Vật giá 8 - 12 triệu đồng 1 31-05-2019
[HN] Lập trình viên Frontend Wehelp 12 - 17 triệu đồng 1 31-05-2019
[HN] - Thực tập sinh Part-time PHP dự án Digital Content 1 - 3 Triệu Đồng 3 30-06-2019
[HN] - Thực tập sinh IT 1 - 3 Triệu Đồng 2 30-06-2019