Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - PHP Developer Digital Content 8-15 triệu 1 31-01-2019
[HN] Lập trình viên PHP dự án Bất động sản 6 - 12 Triệu Đồng 2 31-01-2019
[HN] Lập trình viên Frontend dự án HRM 13 - 18 Triệu Đồng 2 31-01-2019
[HN] Lập trình viên Backend dự án HRM 18- 23 Triệu Đồng 1 31-01-2019