Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - PHP Developer Digital Content 10-15 triệu 1 30-03-2019
[HN] - Lập trình viên Frontend 12 - 17 triệu đồng 1 30-03-2019
[HN] - Lập trình viên PHP Bảo Kim 10 - 15 triệu 1 31-03-2019
[HN] - Lập trình viên PHP 9 - 15 Triệu Đồng 2 31-03-2019