Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Lập trình viên Frontend dự án Westay 7 - 10 triệu đồng 2 26-04-2019
[HCM] - Nhân viên tuyển dụng 5-7 triệu đồng 1 30-04-2019
[HCM] - Thực tập sinh Hành chính nhân sự 0.5 - 1.5 Triệu 1 30-04-2019
[HCM] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 3 30-04-2019
[HN] CTV Sales Marketing 1-3 triệu đồng 5 30-04-2019
[HN] - Nhân viên Marketing WeSave Thỏa thuận 1 30-04-2019
[HCM] - Thực tập sinh Kinh Doanh - dự án WeSave 2 - 3 triệu đồng 5 30-04-2019
[HN] - Chuyên viên/ Nhân viên Tuyển dụng Mass 6 - 12 Triệu đồng 2 30-04-2019
[HN] - Lập trình viên Frontend dự án HRM 13 - 18 Triệu Đồng 2 30-04-2019
[HN] - Lập trình viên Backend dự án HRM 18 - 23 Triệu Đồng 1 30-04-2019
[HN] - CTV Sales Marketing Wesave 1,5 - 4 triệu đồng 2 30-04-2019
[HN] - TTS Phát triển đối tác Wehelp 2-2.5 triệu đồng 2 30-04-2019
[HCM] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1 - 2 Triệu đồng 2 30-04-2019
[HN] - TTS tuyển dụng 1 - 3 triệu đồng 2 30-04-2019
[HN] - Nhân viên Marketing Bizshare 5 - 8 Triệu đồng 2 30-04-2019
[HCM] - Nhân viên phát triển đối tác 9 - 12 triệu/ tháng 2 30-04-2019
[HN] - Nhân viên Marketing WeMarry 7 - 9 triệu đồng 1 30-04-2019
[HN] - Nhân viên chạy Facebook Ads 7 - 9 triệu đồng 1 30-04-2019
[HN] - Nhân viên Content Marketing 6 - 8 triệu đồng 1 30-04-2019
[HN] - Nhân viên Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 1 30-04-2019
[HN] - Lập trình viên Frontend Vật Giá 8 - 12 Triệu Đồng 1 30-04-2019
[HN] - Junior Front-end Developer 8 - 12 Triệu Đồng 2 30-04-2019
[HN] - Lập trình viên PHP Dự án Digital Content 8 - 15 Triệu Đồng 2 30-04-2019
[HN] - Thực tập sinh Part-time PHP 1 - 3 Triệu Đồng 3 30-04-2019
[HN] - Thực tập sinh IT 2 - 3 Triệu Đồng 2 30-04-2019
[HN] - TTS Backend dự án Wehelp 3 - 5 Triệu Đồng 1 30-04-2019
[HN] - TTS Frontend dự án Wehelp 3 - 5 Triệu Đồng 1 30-04-2019
[HN] - Lập trình viên Frontend/ Backend dự án Westay 7 - 10 triệu đồng 2 30-04-2019
[HN] - Nhân viên Tester - Dự án HRM 10 - 15 triệu đồng 1 30-04-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh 6 - 9 triệu đồng 1 30-04-2019
[HN] - Nhân viên phát triển đối tác 12 - 15 Triệu đồng 2 01-05-2019
[HN] - CTV Content MKT Bizshare 1,5 - 3 triệu đồng 5 01-05-2019
[HN] Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu 3 05-05-2019
[HN] - Nhân viên Marketing Bizshare 5 - 8 Triệu đồng 2 05-05-2019
[HN] - TTS PR Nội Bộ 1 - 2 triệu đồng 3 05-05-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 15-05-2019
[HN] - TTS CONTENT MKT 1,5 - 2 triệu đồng 2 28-05-2019
[HCM] - Leader of Recruitment Từ 10.000.000đ 1 31-05-2019
[HCM] - TTS Marketing 1.000.000đ - 2.000.000đ 2 31-05-2019