Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Thực tập sinh Talent Acquisition 3 - 5 Triệu Đồng 3 22-01-2019
[HN] - TTS Talent Acquisition 3 - 5 Triệu đồng 3 22-01-2019
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1,5 - 4 triệu đồng 2 31-01-2019
[HN] - TTS trợ lý GĐ nhân sự 2 - 3 triệu 1 31-01-2019
[HN] - Thực tập sinh Tuyển Dụng 1 - 3 triệu đồng 2 31-01-2019