Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng 7 - 10 triệu 1 25-11-2018
[HCM] - Thực tập sinh PR Nội Bộ 1 - 2 Triệu đồng 2 30-11-2018
[HCM] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1 - 2 Triệu đồng 3 30-11-2018
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1 - 3 triệu đồng/ tháng 2 30-11-2018
[HCM] - Nhân viên tuyển dụng 5-7 triệu đồng 1 30-11-2018
[HCM] - Thực tập sinh Hành chính nhân sự 0.5 - 1.5 Triệu 1 30-11-2018
[HN] - TTS Tuyển dụng nhân sự 1 - 1,5 Triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - Thực tập sinh Tuyển Dụng Thỏa Thuận 2 30-11-2018
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng Mass 8 - 10 Triệu đồng 1 30-11-2018
[HN] CTV Telesales Tuyển dụng 1,5 - 3 triệu đồng 1 30-11-2018
[HCM] - Nhân viên Phát triển khách hàng - dự án WeSave 4 - 8 triệu 5 03-12-2018