Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1 - 3 triệu đồng/ tháng 2 31-03-2019
[HN] - Nhân viên tuyển dụng nội bộ 4 - 7 triệu 1 31-03-2019
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng (Talent Acquisition) 9 - 15 triệu 1 31-03-2019
[HN] - TTS Tuyển dụng Nội bộ 1,5 - 3 triệu đồng 2 31-03-2019
[HN] - TTS tuyển dụng 1 - 3 triệu đồng 2 30-04-2019