Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Thực tập sinh Headhunt 1 - 3 Triệu Đồng 3 31-08-2019
[HN] - Chuyên viên tuyển dụng Mass 9 - 12 triệu đồng 2 31-08-2019
[HN] Thực tập sinh Tuyển dụng 2 - 3 triệu 1 31-08-2019
[HN] - Chuyên viên Đào Tạo Văn Hóa 10 - 15 Triệu Đồng 1 31-08-2019
[HN] - Nhân sự nguồn thỏa thuận 5 09-09-2019
[HN] - TTS tuyển dụng 1 - 3 triệu đồng 2 09-09-2019
[HN] - Nhân viên tuyển dụng mass 5 - 8 triệu 2 09-09-2019
[HCM] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1 - 2 Triệu đồng 2 15-09-2019