Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng (Talent Acquisition) 7 - 15 triệu 1 30-05-2019
[HN] - TTS Tuyển dụng 2 - 3 Triệu Đồng 4 30-05-2019
[HN] - Chuyên viên/ Nhân viên tuyển dụng 8 - 10 Triệu Đồng 2 30-05-2019
[HCM] - Thực tập sinh Hành chính nhân sự 0.5 - 1.5 Triệu 2 31-05-2019
[HCM] - Nhân viên Kinh Doanh - Dự án WeSave 4 - 8 Triệu đồng 3 31-05-2019
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng Mass 7 - 12 Triệu đồng 2 31-05-2019
[HCM] - Leader of Recruitment Từ 10.000.000đ 1 31-05-2019
[HN] - TTS tuyển dụng 1 - 3 triệu đồng 2 31-05-2019
[HN] - Chuyên viên tuyển dụng 8 - 10 Triệu đồng 1 31-05-2019
[HN] - Chuyên viên PR Nội Bộ 7 - 10 triệu đồng 1 31-05-2019