Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] Account Manager thoả thuận 1 24-11-2018
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 27-11-2018
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 5 28-11-2018
[HN] - CTV Sales Marketing dự án Wesave 1,5 - 3 triệu đồng/tháng 5 30-11-2018
[HN] - Tư vấn viên giải pháp Marketing 5 - 8 triệu đồng 1 30-11-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh vChat 5 - 10 triệu đồng 1 30-11-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 30-11-2018
[HN] - Nhân viên tư vấn dịch vụ 5 - 8 triệu đồng 1 30-11-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 2 30-11-2018
[HCM] - Nhân viên Phát triển dự án Nhanh.vn 5-8 triệu 2 30-11-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 30-11-2018
[HN] - Cộng tác viên kinh doanh 1 - 3 triệu đồng 3 30-11-2018
[HN] - Nhân viên phát triển đối tác 12 - 15 Triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - CTV Phát triển thị trường Westay 1,5 - 3 Triệu đồng 2 30-11-2018
[HCM] - Thực tập sinh Phát triển khách hàng - dự án WeSave 1,5 - 3 triệu đồng 5 30-11-2018
[HN] - Sales Marketing WeSave 5 - 8 triệu 2 30-11-2018
[HN] - CTV Kinh doanh Wesave 1,5 - 3 triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Wesave 5 - 8 triệu/tháng 2 30-11-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh dự án weSave 5 - 8 triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - Sales Merchant 5-8 triệu 2 30-11-2018
[HN] - CTV kinh doanh 2 - 4 triệu đồng 5 30-11-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Wesave 5 - 8 triệu/tháng 3 30-11-2018
[HN] - Tư vấn viên Vchat 5 - 8 Triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - CTV kinh doanh 2 - 4 triệu đồng 3 30-11-2018
[HN] - Nhân viên Telesales 5 - 8 triệu đồng 1 30-11-2018
[HN] - CTV Phát triển đối tác 1,5 - 4 triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - Nhân viên Tư vấn dịch vụ 5 - 8 triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - CTV Phát triển khách hàng 2 - 4 triệu đồng 5 30-11-2018
[HCM] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 3 03-12-2018