Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] Nhân viên Kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu/tháng 5 20-05-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 10 Triệu đồng 2 31-05-2019
[HCM] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 6 31-05-2019
[HN] CTV Sales Marketing 1-3 triệu đồng 5 31-05-2019
[HN] - Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 2 31-05-2019
[HN] - TTS Phát triển đối tác Wehelp 2-2.5 triệu đồng 2 05-06-2019
[HN] Nhân viên phát triển đối tác Wehep 5 - 8 triệu 3 05-06-2019
[HN] - Sales Marketing Bizshare 6 - 8 Triệu đồng 3 10-06-2019