Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Chuyên viên đào tạo 8 - 10 Triệu Đồng 1 31-12-2019
[HN] - PHP Intern 1 - 4 Triệu Đồng 2 31-12-2019
[HN] PHP Fresher/ Intern Fulltime Thỏa Thuận 2 31-12-2019
[HN] Nhân viên Marketing dự án Bizshare 7 - 10 triệu 1 31-12-2019
[HN] - Thực tập sinh PHP 1,5 - 2 triệu đồng 2 31-12-2019
[HN] TTS Marketing - Parttime 1 - 3 triệu 1 31-12-2019
[HN] Thực tập sinh Tuyển dụng 1-3 triệu 1 31-12-2019
[HN] Nhân viên Sales Marketing 7 - 15 triệu 1 31-12-2019
[HN] - Lập trình viên PHP Thỏa thuận 2 31-12-2019
[HN] - Thực tập sinh Designer 3 - 5 triệu 1 31-12-2019
[HN] Nhân viên Marketing Online 7 - 10 triệu 1 31-12-2019
[HN] TTS Content Agency 1-3 triệu 2 31-12-2019
[HN] - Nhân viên IT Support 7-10 Triệu 1 31-12-2019
[HN] TTS Marketing VNP Software 1 - 3 triệu 1 31-12-2019
[HN] TTS Content Marketing 1 - 3 triệu 1 31-12-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh lương cứng 7 triệu 10 - 15 triệu 2 31-12-2019
[HN] - Nhân viên Phát Triển Thị Trường 10 - 15 triệu 1 31-12-2019
[HN] - Nhân viên Thiết kế 8 -10 triệu 1 31-12-2019
[HN] Thực tập sinh Frontend 2 - 4 triệu đồng 1 04-01-2020
[HN] Business Analyst 15 - 20 triệu đồng 1 05-01-2020
[HN] - Account manager 7 - 10 triệu 2 06-01-2020