Album Nhân viên VNP Group- Chi nhánh TP.HCM du lịch Long Hải- Vũng Tàu- Tháng 7/2014 (12 ảnh)